Reguły serwer'a

§ Postanowienie wstępne

Serwer internetowy (głosowy) TsFunny, dostępny pod adresem internetowym TsFunny.PL prowadzony jest przez Michała Złotek nie prowadzącego działalności gospodarczej, która nie jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w związku z czym według Polskiego prawa, przedsięwzięcie jest działalnością zorganizowaną, która nie czerpie zysku dochodowego oraz w przyszłości nie zamierza wykorzystywać danego precederu.

§ Pojęcia/sformułowania własne

1. Odbiorca - osoba fizyczna zawierająca wirtualną umową z dystrybutorem, której działanie nie jest bezpośrednio związane z działalnością zawodową serwer'a. Korzystając z usług dystrybutora, odbiorca automatycznie akceptuje wszelkie postanowienia reguł serwer'a oraz nie ma do nich najmniejszych zastrzeżeń.
2. Dystrybutor - marka TsFunny prowadząca przez Michała Złotek, w serwisach internetowych występująca pod adresem TsFunny.PL, która specjalizuje się w dostarczaniu usług dzwiękowych (VoIP), jak i graficznych. Dystrybutor, również jest kontrahentem biznesowym działalności gospodarczej HosTeam oraz za jakiekolwiek nieautoryzowane próby przejęcia serwer'a lub naruszenie zasad wewnęntrznych, będzie wytoczone postępowanie karane.
3. Zbiór zasad - niniejszy zbiór reguł/zasad serwer'a TsFunny.
4. Kodeks cywilny - zbiór przepisów z zakresu prawa cywilnego obejmujący przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.).
5. Osoba upoważniona - osoba fizyczna posiadająca odpowiednie uprawnienia/pozwolenia do obsługi użytkowników, w slangu młodzieżowym; powszechnie uznawany jako "admin". Wymieniona postać, zwolniona jest z przestrzegania zbioru zasad, lecz zobowiązana jest do stosowania norm ludzkich, netykiety oraz przyzwoitego zachowania podczas konsultacji z odbiorcą.
6. Usterka - technologiczna wada dostawcy host'a (OVH.com), zakłócająca dostęp do usługi dystrybutora w sposób stopnia maksymalnego (zerowy kontakt z serwer'em/serwer nie odpowiada).

§ Kontakt

1. Autoryzowany/ogólny kontakt - Jedyny autoryzowany, a zarazem ogólny kontakt (obługiwane przez Właściciel/Technik) to forumularz kontaktowy, widniejący pod tym łączem lub bezpośredni kontakt poprzez skrzynkę pocztową (elektroniczną) na Contact@TsFunny.PL.
2. Wsparcie informatyczne - W razie uchybień informatycznych lub w jakichkolwiek incydentach z takowym podmiotem, skontaktuj się poprzez Contact@J-Szal.pl.

§ Postanowienia generalne

1. Zabrania się przeciwstawianiu/zaprzeczaniu zdaniu osoby upoważnionej.
2. Zabrania się szybkiego przełączania się z kanału na kanał, tzw. "skakanie".
3. Zabrania się przywdziewania obraźliwych nazw użytkownika (tyczy się to nazw wulgarnych, niestosownych oraz rasistowskich).
4. Kategorycznie zabrania się publicznego udostępniania witryn/serwer'ów/oprogramowań nie związanych z marką TsFunny.
5. Kategorycznie zabrania się udostępniania witryn/serwer'ów/oprogramowań, które za zadanie mają wydobycie adresacji IPv4/IPv6 odbiorcy.
6. Zabrania się rejestracji audio, przebywając na TsFunny. Wyjątek, to przypadek w którym wszyscy odbiorcy (przebywający na kanale) wyrażą zgodę na jego rejestrację lub plik jest stworzony w charakterze dowodowym popełnienia przestępstwa/złamania reguł serwer'a.
7. W razie chęci umorzenia blokady nadanej przez osobę upoważnioną, skontaktuj się poprzez formę elektroniczną uwzględnioną w § Kontakt.
8. Zabrania się zbyt dużego słania wiadomości na kanał/we wiadomości prywatnej.
9. Odbiorca, ma prawo do posiadania grup:
• Jedna grupa, określająca płeć
• Jedna grupa, określająca wiek
• Jedna grupa, określająca województwo
• Jedna grupa, określająca pozycję w LOL'u (League of Legends)
• Jedna grupa, określająca pozycję w CS:GO (Counter-Strike)
• Trzy grupy, wyselekcjonowane z sekcji "Gry"
• Trzy grupy, wyselekcjonowane z sekcji "Dodatkowe"
10. W razie występienia usterki, informacje na jej temat są bezpośrednio oraz jedynie udostępniane pod tym łączem.

Wyprodukowane przez TsFunny