Wymagania na admin'a

Ukończone 16 lat

Styczeń, 2018

Aby podanie zostało zaakceptowane musisz mieć ukończone 16lat!

Mutacja

Styczeń, 2018

Aby podanie zostało zaakceptowane musisz mieć ukończoną mutacje głosową!

Aktywność na serwerze

Styczeń, 2018

Musisz mieć minimum jeden miesiąc aktywności na serwerze!

Dojrzałość emocjonalna

Styczeń, 2018

Aby podanie zostało zaakceptowane musisz zachowywać się dojrzale jak na swój wiek!

Obsługa programu

Styczeń, 2018

Musisz umieć obsługiwać się aplikacją TeamSpeak!

Wolne trzy godziny dziennie

Styczeń, 2018

Musisz posiadać dziennie minimum trzy godziny wolnego czasu, jako administartor!

Kulturę i cierpliwość

Styczeń, 2018

Jako admin musisz posiadać kulturę dla użytkowników jak i wyższej administracji oraz cierpliwość dla osób nie umiejących posługiwać się aplikacją TeamSpeak.